Naturalne metody leczenia i zapobiegania nowotworom

Data dodania: 02.11.2020

Tradycyjna medycyna nie zna dokładnych przyczyn powstawania nowotworów [1], a oferowane przez nią leczenie polega na wstrzykiwaniu do krwiobiegu chemicznych, niezwykle toksycznych, substancji uszkadzających wszystkie tkanki i narządy w ciele. Publikacje naukowe potwierdzają, że chemioterapię przeżywa zaledwie 2% pacjentów [2], a wielu z nich umiera w pierwszym miesiącu leczenia [3] (zachęcam do przeczytania artykułu o szkodliwości chemioterapii). Pomiędzy 1999 a 2017 rokiem liczba zgonów z powodu nowotworów wzrosła aż o 66% (5,75 mln vs 9,56 mln). [4]

Statystyki niezbicie wskazują na to, że konwencjonalna medycyna zawodzi w kwestii leczenia nowotworów. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba naukowców i lekarzy odwraca się od tradycyjnych terapii na rzecz naturalnych metod leczenia raka, które są nie tylko bezpieczne dla organizmu, ale także przynoszą o wiele lepsze rezultaty.

Przełomowe badania naukowców z Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha w Kalifornii

Badania kliniczne naukowców z Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha w Kalifornii są prawdopodobnie najbardziej rzetelnym źródłem potwierdzającym skuteczność naturalnych metod leczenia nowotworów.

Dr med. Matthias Rath oraz doktor biochemii Aleksandra Niedzwiecki, nie tylko napisali książkę pt. Zwycięstwo nad rakiem, w której w prosty sposób tłumaczą rolę składników odżywczych w leczeniu nowotworów, ale opublikowali ponad 70 prac naukowych potwierdzających, że kompleks naturalnych mikroskładników wykazuje skuteczność w kontrolowaniu mechanizmów ponad 40 różnych rodzajów komórek nowotworowych. Jak mówi dr Niedzwiecki „publikacje te są dostępne w PubMed – głównym źródle informacji medycznej i naukowej. Wiedza ta jest akceptowana w kręgach naukowych, jako że jesteśmy zapraszani przez redaktorów różnych książek naukowych, by publikować nasze osiągnięcia jako rozdziały w ich książkach.” [5]

Kim są dr Rath oraz dr Niedzwiecki?

Aleksandra Niedzwiecki jest doktorem biochemii, członkiem American College of Nutrition oraz współredaktorką magazynu „Cellular Health Communications”. W przeszłości miała okazję współpracować z dwoma noblistami – prof. Geraldem Edelmanem oraz dr Linusem Paulingiem. Pod jej nazwiskiem opublikowanych zostało ponad 90 prac naukowych. Obecnie jest przewodniczącą zarządu i dyrektorem badań Instytutu Medycyny Komórkowej Dr. Ratha w Kalifornii. [5]

Matthias Rath jest lekarzem medycyny, naukowcem, a także członkiem American Heart Association oraz New York Academy of Sciences.  Po ukończeniu szkoły medycznej rozpoczął pracę w Klinice Uniwersyteckiej w Hamburgu, gdzie skupiał się na badaniu przyczyn chorób układu sercowo-naczyniowego. W 1987 roku jego artykuł opisujący zależności pomiędzy niedoborem witaminy C a zdrowiem układu krążenia został opublikowany w czasopiśmie American Heart Association. Niedługo później Linus Pauling (dwukrotny laureat Nagrody Nobla) zaproponował mu stanowisko kierownika badań chorób sercowo-naczyniowych w swoim instytucie. [6]

Obecnie dr Rath stoi na czele założonego przez siebie Instytutu Medycyny Komórkowej Dr. Ratha w Kalifornii.

Jakie są mechanizmy rozwoju raka?

Aby zrozumieć w jaki sposób naukowcy wykorzystują naturalne składniki w powstrzymywaniu ekspansji raka, konieczne jest zrozumienie przyczyn rozwoju oraz mechanizmów rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych.

Przyczyny rozwoju raka

Jak czytamy w książce autorstwa dr Ratha oraz dr Niedzwiecki, „raka powoduje wiele czynników, ale dla wszystkich typów nowotworów istnieje jeden wspólny mechanizm: trawienie tkanki łącznej otaczającej komórkę rakową”. Aby komórki rakowe mogły się rozprzestrzeniać, muszą przebić się przez otaczającą je tkankę łączną. W tym procesie wykorzystują produkowane przez siebie enzymy, które (jak określają to autorzy książki) pełnią funkcję „biologicznych nożyc”. Jak udowodnili naukowcy, wszystkie komórki nowotworowe (bez względu na to, w którym narządzie się rozwijają) wytwarzają te same enzymy trawiące tkankę łączną (głównie kolagen).

Im więcej enzymów wytworzy dana komórka rakowa, tym szybciej się rozmnaża i rozprzestrzenia, skracając tym samym życie pacjenta. Dr Rath oraz dr Niedzwiecki udowodnili, że istnieją pewne naturalne substancje, które są w stanie zablokować niekontrolowane trawienie tkanki łącznej i, tym samym, ograniczyć rozprzestrzenianie komórek nowotworowych, a także doprowadzić do ich obumierania i remisji guza. [7] Substancjami tymi są: witamina C, L-lizyna, L-prolina, N-acetylocysteina (NAC), ekstrakt z zielonej herbaty (EGCG), selen, miedź, mangan, l-argninina i kwercetyna (więcej na temat roli poszczegółnych składników można przeczytać poniżej).

Jak dochodzi do przerzutów?

Masowa produkcja enzymów trawiących kolagen odgrywa także kluczową rolę w procesie tworzenia przerzutów. Jak czytamy w książce Zwycięstwo nad rakiem, „każdy guz spowity jest siecią niewielkich naczyń krwionośnych (włosowatych). Za pomocą enzymów trawiących kolagen pojedyncza komórka rakowa jest w stanie ‘przebić’ ściankę naczynia włosowatego i przedostać się do krwiobiegu. Po dostaniu się do wnętrza naczynia włosowatego, komórki rakowe wędrują dalej niesione strumieniem krwi (…) docierając do innych organów”. Następnie komórki rakowe (znów wykorzystując enzymy trawiące kolagen) opuszczają krwiobieg i zagłębiają w tkance nowego narządu, tworząc tym samym przerzut. [8]

Jak odżywiają się komórki nowotworowe?

Charakterystyczną cechą wszystkich nowotworów jest angiogeneza (czyli proces tworzenia naczyń włosowatych). Gdy guz rośnie powyżej ok. 1-1,5 mm, komórki rakowe zaczynają stymulować powstawanie nowych naczyń krwionośnych – dzięki nim dostarczany jest tlen oraz składniki odżywcze, które są niezbędne do dalszego wzrostu. [9]

Badania potwierdzające skuteczność naturalnych składników w leczeniu raka

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, kluczowymi mechanizmami w walce rakiem są:

 • blokowanie procesu trawienia tkanki łącznej (co zamyka komórkom rakowym drogę ekspansji);
 • stymulacja produkcji kolagenu i innych składników tkanki łącznej (co zapewnia tkance łącznej stabilność);
 • zablokowanie produkcji nowych naczyń krwionośnych (bez których komórki nowotworowe nie mogą się odżywiać);
 • doprowadzenie do śmierci komórek rakowych (co powoduje zanik guza).

Wszystkie powyższe cele zostały osiągnięte przy pomocy zestawu naturalnych mikroskładników, co potwierdzają liczne badania przeprowadzone w Instytucie Medycyny Komórkowej dr Ratha. 

Książka Zwycięstwo nad rakiem opisuje wiele badań klinicznych – każde z nich wskazuje na skuteczność naturalnych mikroskładników w walce z różnymi rodzajami komórek nowotworowych. Jeszcze więcej publikacji (gdzie badania opisane są w bardziej szczegółowy sposób) można znaleźć w PubMed (anglojęzycznej bazie danych zawierającej naukowe publikacje z dziedziny medycyny i nauk biologicznych).

Z racji tego, że naukowcy przeprowadzali różnorodne eksperymenty (zarówno na poziomie komórkowym, jak i na żywych organizmach), badając aż 40 różnych rodzajów raka, nie ma możliwości, aby opisać je wszystkie tutaj. Publikacje z PubMed podlinkuję na końcu artykuły, a teraz skupię się na opisie wybranych badań opisanych w książce Zwycięstwo nad rakiem.

Blokowanie enzymów trawiących tkankę łączną

Blokowanie enzymu urokinazy

Naukowcy opracowali sześć zestawów testowych – w każdym z nich umieścili taką samą ilość komórek raka prostaty. Pięć z nich zawierało mikroskładniki w różnych stężeniach, a jeden nie zwierał ich wcale.

Następnego dnia badacze sprawdzili zawartość urokinazy (uPA) – enzymu trawiącego kolagen. Okazało się, że jej poziom jest proporcjonalny do stężenia mikroskładników – im wyższa dawka mikroskładników tym mniejszy poziom enzymu trawiącego kolagen. Te same rezultaty naukowcy osiągnęli, badając wiele innych rodzajów raka.

Jak czytamy w książce, „w międzyczasie wyniki tych badań zostały potwierdzone przez innych naukowców. Wykazali oni, że przerzuty nowotworu (metastaza) zostały powstrzymane u myszy z upośledzoną produkcją enzymu urokinazy, podkreślając tym samym znaczenie tego enzymu w rozwoju raka”. [10]

Blokowanie enzymu MMP

Innym enzymem odgrywającym kluczową rolę w trawieniu tkanki łącznej przez komórki rakowe jest MMPS (metaloproteinazy matrycowe), w szczególności MMP-2 i MMP-9. Naukowcy przeprowadzili eksperyment podobny do poprzedniego, tym razem wykorzystując komórki raka pęcherza (pięć zestawów testujących, cztery z nich zawierały różne stężenia mikroskładników, a jeden z nich nie zawierał ich wcale).

Podobnie jak w przypadku urokinazy, mikroskładniki okazały się skuteczne w hamowaniu MMP-2 i MMP-9. Najwyższe dawki tych substancji całkowicie zablokowały wydzielanie enzymów trawiących kolagen. Jak czytamy w książce, „w międzyczasie udało nam się potwierdzić ten efekt oddziaływania mikroelementów w 40 rodzajach ludzkich komórek nowotworowych”.  [11]

Powstrzymanie ekspansji komórek rakowych

Kolejnym etapem badań było zweryfikowanie tego, czy mikroelementy są w stanie powstrzymać przenikanie komórek nowotworowych przez tkankę łączną.

W tym celu naukowcy przygotowali 2 fiolki wypełnione płynem przypominającym ustrojowy. Górna i dolna część zbiorniczków została oddzielona przy pomocy specjalnej membrany zbudowanej z tkanki łącznej (Matrigel). W górnej części obu fiolek umieszczono taką samą ilość komórek rakowych; do jednej z nich wprowadzono także zestaw mikroelementów.

Okazało się, że komórki w fiolce zawierającej zestaw mikroskładników nie przedostały się na drugą stronę membrany (w przeciwieństwie do komórek w drugim zbiorniczku). „Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, wiedzieliśmy, że komórki rakowe łatwo przedostają się przez oddzielającą ją membranę tkanki łącznej i można je później odnaleźć – i policzyć – po drugiej stronie (…). Zasadniczo z im bardziej agresywnym typem raka mamy do czynienia, tym więcej komórek raka jest w stanie przedostać się na drugą stronę membrany. W rozległej serii eksperymentów wykazaliśmy, że specyficzny zestaw mikroelementów był w stanie całkowicie zablokować przebicie membrany tkanki łącznej przez wszystkie testowane przez nas rodzaje komórek raka.” [12]

Naukowcy przebadali w ten sam sposób 40 różnych typów komórek nowotworowych. We wszystkich przypadkach udało się całkowicie zahamować inwazję raka, jednak osiągano ten cel przy różnych stężeniach mikroelementów.

Dla przykładu, niskie dawki naturalnych składników pozwalały na całkowitą inhibicję raka piersi oraz chłoniaka Hodgkina. Umiarkowane dawki powstrzymywały ekspansję raka płuc, okrężnicy, szyjki macicy, skóry, kości, jąder, trzustki oraz chłoniaka nieziarniczego. Natomiast zahamowanie raka wątroby, pęcherza moczowego, nerek, jajników, prostaty, mózgu oraz białaczki wymagało użycia wysokiego stężenia mikroelementów. [13]

Hamowanie przerzutów w organizmach żywych

W 90% przypadków zgon pacjenta nie następuje z powodu guza pierwotnego (czyli tego, który wystąpił jako pierwszy), ale na skutek przerzutów. Zapobieganie metastazie jest zatem jednym z najważniejszych elementów walki z rakiem. Jak pokazały badania kliniczne na myszach, zestaw naturalnych mikroskładników wykazuje wysoki potencjał hamowania przerzutów.

Naukowcy wstrzyknęli do krwiobiegu gryzoni taką samą ilość komórek czerniaka (raka skóry). Następnie podzielono je na 3 grupy:

 • grupa kontrolna, której nie podawano mikroelementów;
 • grupa otrzymująca mikroelementy w formie doustnej;
 • grupa otrzymująca mikroelementy dożylnie.

Okazało się, że wśród myszy, które przyjmowały doustną suplementację liczba przerzutów do płuc była o 60% niższa niż w przypadku grupy kontrolnej. Rezultaty były jeszcze lepsze w grupie gryzoni otrzymujących mikroelementy w formie dożylnej – w ich przypadku metastaza została zahamowana w ponad 80%. [14]

Zapobieganie tworzeniu nowych naczyń krwionośnych

Badania naukowców z Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha potwierdziły także, że zestaw naturalnych mikroskładników zapobiega tworzeniu nowych naczyń krwionośnych (niezbędnych do tego, aby komórki nowotworowe otrzymywały tlen i składniki odżywcze). Po przekrojeniu guza myszy nieotrzymujących suplementów widać było gęstą sieć nowo wytworzonych naczyń krwionośnych. Z kolei w nowotworze myszy, które przyjmowały mikroskładniki, widać było znikomą ilość lub całkowity brak nowych naczyń włosowatych. [15]

Doprowadzenie do śmierci komórek i zaniku guza

Naukowcy poddali komórki czerniaka działaniu różnych stężeń mikroelementów. Następnie pod mikroskopem obliczyli ilość:

 • komórek żywych;
 • komórek na wczesnym etapie apoptozy (czyli śmierci komórek);
 • komórek w późnym stadium apoptozy (gdy większość komórek nowotworowych jest już martwa).

„Wyniki pokazują, że im wyższe stężenie mikroelementów, tym więcej komórek rakowych uległo procesowi naturalnej śmierci. Przy najwyższym stężeniu mikroelementów, wszystkie komórki rakowe były w stadium zaawansowanej apoptozy (tzn. ginęły). Tak więc mikroelementy nie tylko okazują się być bezpiecznym sposobem zatrzymania dalszego rozwoju raka, lecz również mają zdolność, by powodować zanik już istniejących guzów” – piszą autorzy.  [16]

Jakie naturalne substancje wykorzystali naukowcy w walce z rakiem?

Naturalne składniki, które hamują proces trawienia tkanki łącznej

Wśród naturalnych substancji blokujących wydzielanie enzymów trawiących kolagen najważniejsza jest L-lizyna – aminokwas białkowy, który nie jest wytwarzany w naszym organizmie i musi być przyjmowany wraz z pożywieniem.

Jak czytamy w książce „jeśli poprzez suplementację naszej diety zapewnimy organizmowi odpowiednią ilość lizyny, będzie ona mogła blokować specyficzne miejsca zakotwiczenia, w których enzymy rozpuszczające kolagen przyłączają się do cząsteczek tkanki łącznej. W ten sposób lizyna może uniemożliwić tym enzymom niekontrolowane trawienie tkanki łącznej”.  [17]

Innymi substancjami wspomagającymi blokowanie trawienia kolagenu są: witamina C, L-prolina, N-acetylocysteina (NAC), ekstrakt z zielonej herbaty (EGCG) oraz selen. [18]

Naturalne składniki, które stymulują produkcję kolagenu i stabilizują tkankę łączną

Innym ważnym aspektem leczenia i zapobiegania raka jest stabilizacja tkanki łącznej. W tym procesie kluczowa jest witamina C, która stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, a dodatkowo jest niezbędna do stabilizacji nowo powstałych włókien kolagenowych. [19] Udział w wytwarzaniu i stabilizacji tkanki łącznej mają także miedź, mangan, L-lizyna oraz L-prolina. [18] Dwa ostatnie są ważnymi składnikami budulcowymi kolagenu (stanowią łącznie około 25% tego białka).

Zarówno witamina C, jak i lizyna muszą być przyjmowane wraz z pożywieniem, ponieważ nasz organizm ich nie produkuje. Niestety dieta współczesnego człowieka zazwyczaj nie spełnia zapotrzebowania na te składniki. Większość z nas cierpi zatem na ich przewlekłe niedobory. Prolina z kolei jest produkowana przez ludzki organizm, jednak w ograniczonych ilościach, przez co również mogą występować u nas deficyty tej substancji. [19]

Składniki hamujące formowanie nowych naczyń krwionośnych

Substancjami spełniającymi kluczową rolę w procesie zahamowania angiogenezy (czyli tworzenia nowych naczyń włosowatych) są ekstrakt z zielonej herbaty (EGCG) oraz N-acetylocysteina (NAC). [18]

Składniki powodujące śmierć komórek rakowych

Zespół dr Ratha potwierdził, że komórki rakowe umierają pod wpływem działania witaminy C, ekstraktu z zielonej herbaty (EGCG), N-acetylocysteiny (NAC), selenu, l-argininy i l-proliny.

W skład zestawu mikroskładników wchodziła także kwercetyna, która zapewnia synergię pomiędzy poszczególnymi składnikami. [18]

Kontrowersyjne odkrycie dr Tullio Simoncini

Kontrowersyjna teoria dr Tullio Simoncini zakładająca, że rak to tak naprawdę bardzo zaawansowana infekcja grzybicza była pierwszą informacją, na którą natknęłam się, szukając informacji o naturalnych metodach leczenia raka. Brzmiało niedorzecznie, więc z automatu zdyskredytowałam to założenie, uznając je za kompletnie absurdalne. Gdy jednak w końcu zdecydowałam się zagłębić w ten temat, okazało się, że teoria dr Simoncini jest zaskakująco logiczna. I wbrew pozorom, nie stoi wcale w opozycji do wspomnianych wyżej badań dr Ratha i dr Niedzwiecki. Ale o tym trochę później.

Kim jest dr Simoncini?

Tullio Simoncini specjalizował się w onkologii dziecięcej. Przez wiele lat praktyki boleśnie przekonał się o tym, że chemioterapia i radioterapia nie przynoszą prawdziwych rezultatów, a dzieci po prostu umierają. Zawsze niezmiernie bulwersował go fakt, że onkologia od ponad 100 lat opiera się na teorii anormalnego podziału komórek, jednak jak dotąd nie zdołała tego udowodnić. „Jeśli ponad wiek nie wystarczył, żeby potwierdzić tą teorię, to może w końcu czas przyznać, że może być ona błędna?” – powiedział w jednym z wywiadów. [20]

Rak to zaawansowana infekcja grzybicza?

Dr Simoncini po latach obserwacji różnych guzów nowotworowych zauważył pomiędzy nimi jeden wspólny mianownik – większość z nich pokrywa warstwa białej pleśni. Tradycyjna medycyna twierdzi, że okolice guzów nowotworowych (ze względu na ich kwaśny odczyn) są po prostu sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju grzybów (które najlepiej rozmnażają się w kwasowym otoczeniu).

Dr Simoncini wysnuł jednak teorię, że być może to właśnie grzyby (a nie anormalny podział komórek) są prawdziwą przyczyną nowotworów, a narastające guzy są jedynie reakcją organizmu na rozwijającą się infekcję (komórki dzielą się, żeby się bronić).

Ponieważ na oddziale onkologii dziecięcej stosowano roztwór wody z sodą oczyszczoną do przemywania buzi dzieci, które zmagały się grzybicą ust, dr Simoncini wiedział, że jest to skuteczny środek przeciwgrzybiczy. Postanowił więc wypróbować go w terapii raka, co przyniosło zaskakująco dobre rezultaty.

Podczas swoich wykładów, dr Simoncini pokazuje bardzo wiele nagrań z kolonoskopii, bronchoskopii, gastroskopii czy torakoskopii, na których wyraźnie widać białe guzy nowotworowe pomniejszające się w krótkim czasie po aplikacji roztworu sody oczyszczonej. Zauważalne rezultaty widać nawet w ciągu kilku dni.

Dodam tylko, że dr Simoncini zwrócił się do włoskiego rządu z prośbą o przeprowadzenie oficjalnych badań klinicznych, które potwierdziłyby skuteczność proponowanej przez niego metody leczenia. Żadnych testów jednak nie przeprowadzono, zamiast tego wszczęto postępowanie sądowe z powodu leczenia pacjentów niezatwierdzonymi oficjalnie metodami. Ostatecznie zakończyło się to dla niego utratą licencji lekarskiej.

Wykład dr Simoncini – film

Nie ma sensu pisać więcej na temat Tullio Simoncini i jego teorii, bo najlepiej jest samemu zobaczyć jego wykład. Zachęcam do obejrzenia poniższych filmów: 

 

Naturalne leczenie raka sodą cz.2 – dr Tullio Simoncini

Naturalne leczenie raka sodą cz.3 – dr Tullio Simoncini

Jak powiązane są badania dr Ratha i teoria dr Simoncini?

Od razu zaznaczam, że przechodzimy teraz do części, w której nie będę opisywać solidnych dowodów, a jedynie moje wnioski. Szukając wspólnego mianownika pomiędzy doświadczeniami dr Simoncini a badaniami dr Ratha, natrafiłam na informacje, które (moim zdaniem) potwierdzają, że obie teorie są ze sobą powiązane.

Candida albicans rozprzestrzenia się poprzez trawienie kolagenu

Nawiąże teraz do artykułu napisanego przez dr n. med. Mirosława Masteja, w którym napisano:

„grzyb wytwarza i uwalnia do podłoża szereg innych enzymów trawiennych, np. proteinazy, które niszczą białka, w tym kolagen. Jak wiadomo kolagen jest najważniejszym białkiem tkanki łącznej i spaja (klei) nasze wszystkie tkanki i narządy. Rozpuszczając kolagen, grzyb po pierwsze zdobywa pożywienie (rozpuszczone cząsteczki białka), a po drugie ułatwia sobie dalszą penetrację i rozrost w kierunku, z którego usunął kolagen. Jeśli uznamy kolagen za rodzaj muru i ogrodzenia, to proteinazy grzyba rozkruszają ten mur do luźnych cegieł i kamieni (aminokwasy z rozpadniętego białka) dzięki czemu grzyb swobodnie wkracza za mury obronne.” [21]

Czy nie uważacie, że dr Masteja przedstawia ekspansję Candida Albicans w dokładnie taki sam sposób jak naukowcy z Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha opisują rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych? W obu przypadkach mamy enzymy, które rozpuszczają kolagen i torują sobie tym samym drogę ekspansji. Na dodatek, jak czytamy w publikacji Expression of Matrix Metalloproteinases during Experimental Candida albicans Keratitis, przy zakażeniu grzybiczym następuje produkcja MMP-9 [22] – wg dr Ratha jednego z kluczowych enzymów wytwarzanych przez komórki rakowe.

Grzyby są ignorowane przez lekarzy i uważane za niegroźne

Dr Masteja w swoim artykule zwraca także uwagę na pewną bardzo niepokojącą rzecz – mimo, że istnieją niezliczone dowody naukowe na to, że Candida Albicans są niebezpieczne dla naszego zdrowia i mogą powodować infekcję wielu różnych narządów, większość lekarzy całkowicie je lekceważy. Stan rzeczy najlepiej obrazuje fakt, że przeważająca część naszego społeczeństwa ma zagrzybione jelita – tymczasem białe plechy wyraźnie widoczne podczas kolonoskopii są przez lekarzy całkowicie ignorowane i uznawane za niegroźne.

„Pewna pielęgniarka, asystująca od lat przy kolonoskopiach, na moją uwagę, że biało-kremowe naloty, plamy, rozlane, nieregularne w różnych miejscach śluzówki jelita grubego mogą być koloniami Candida albo grzybnią wrastającą w ścianę jelita, odpowiedziała ‘przecież wszyscy tak mają’. Ona sama wiele lat temu zapytała lekarza, który wykonywał setki kolonoskopii, czemu tak jest. Lekarz odpowiedział, że w kolonoskopii wszyscy szukają raka, polipów, owrzodzeń, więc kto by się przejmował jakimiś białymi nalotami na śluzówce, skoro ‘wszyscy je mają’. Pobrane wycinki poddawane są rzadko badaniom mikologicznym, a nawet jeśli wykażą grzyba Candida, to uznaje się go za fizjologiczny nieomal składnik mikrobioty… i stoimy z wiedzą w miejscu od lat” – pisze dr Masteja. [22]

Jeśli rak to rzeczywiście infekcja grzybicza (a moim zdaniem wiele na to wskazuje) to współczesna medycyna, pozwala mu się beztrosko rozwijać aż do momentu, w którym (w ramach reakcji obronnej) komórki zaczynają się dzielić i powstaje tym samym guz. W dodatku, skoro lekarze nie uwzględniają informacji o rozwoju pleśni w wynikach badań, trudno jest zauważyć zależność między nowotworem a wcześniejszym występowaniem kolonii Candida albicans.

Dlaczego grzyby są ignorowane?

Osoby, które już wcześniej zastanawiały się nad tym w jakim kierunku idzie tradycyjna medycyna, nie są pewnie specjalnie zdziwione ignorancją lekarzy. Jak w jednym z wywiadów przyznała dr Aleksandra Niedzwiecki, koncerny farmaceutyczne (które rocznie czerpią miliardowe zyski z chemioterapii), wywierają ogromy wpływ na medycynę, polityków i media. Pewien sposób rozumowania narzucany jest już na etapie szkół medycznych, które „kształcą lekarzy w dziedzinie farmakologii, a nie roli żywienia. Młodzi lekarze nie mają dostatecznej wiedzy o tym, jak ważne są mikroelementy dla zdrowia. Poza tym poddani są presji, by nie odbiegać od ustalonych standardów.” [5]

Publikacje naukowe łączące Candida albicans z nowotworami

W publikacji [Research progress of Candida albicans on malignant transformation of oral mucosal diseases] możemy przeczytać, że “badania epidemiologiczne wykazały, że Candida albicans jest ściśle powiązany z nowotworami złośliwymi jamy ustnej. Doświadczenia na zwierzętach dowiodły również, że zakażenie Candida albicans może sprzyjać rozwojowi karcynogenezy nabłonka jamy ustnej. Obecne badania ujawniły kilka mechanizmów zaangażowanych w ten proces, w tym niszczenie bariery nabłonkowej, wytwarzanie substancji rakotwórczych (nitrozoaminy, aldehyd octowy), wywoływanie przewlekłego stanu zapalnego, aktywację odpowiedzi immunologicznej itp. Jednak obecne badania nad mechanizmami są wciąż niewystarczające, a niektóre hipotezy pozostają kontrowersyjne”. [23]

Z kolei w publikacji Candida albicans and cancer: Can this yeast induce cancer development or progression? możemy przeczytać, że Candida Albicans nie tylko jest jednym z czynników powiązanych z rozwojem raka, ale także zwiększa ryzyko przerzutów. [24]

Równowaga kwasowo-zasadowa kluczowa w zapobieganiu raka?

Zakładając, że nowotwór faktycznie spowodowany jest infekcją grzybiczą, pierwszym krokiem jaki powinniśmy wykonać w celu zapobiegania tej chorobie jest utrzymanie odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej. Według książki zatytułowanej Przewodnik odkwaszania organizmu napisanej przez Susan E. Brown (doktora antropologii medycznej oraz certyfikowanego dietetyka, która przy pisaniu książki współpracowała z wieloma innymi naukowcami) niskie pH organizmu (będące wynikiem nieodpowiedniej diety) negatywnie wpływa na układ odpornościowy oraz sprzyja rozmnażaniu różnorodnych patogenów, w tym właśnie grzybów.

Każdy pokarm (gdy po spożyciu zostaje poddany procesom metabolicznym) wywołuje w naszym ciele efekt kwasotwórczy lub zasadotwórczy. Prawidłowa dieta, powinna być skomponowana tak, aby produkty zasadotwórcze (głównie owoce, warzywa, niektóre ziarna) stanowiły większą część spożywanych pokarmów (60-80%) natomiast żywność kwasotwórcza (mięso, nabiał, alkohol, kawa) powinna stanowić jedynie 20-40% naszego jadłospisu.

Niestety w dzisiejszych czasach jest zupełnie odwrotnie, na skutek czego większość społeczeństwa doświadcza zakwaszenia organizmu (zwanego fachowo kwasicą metaboliczną niskiego stopnia). Stan ten powiązany jest z rozwojem wielu chorób, m.in. osteoporozy, kamieni nerkowych i infekcji grzybiczych. [25]

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule o równowadze kwasowo-zasadowej. Szczegółowe informacje na temat samego odżywiania (w tym obszerną tabelę żywności opisującą efekt poszczególnych produktów na stan równowagi kwasowo-zasadowej) można znaleźć w tekście o diecie zasadowej.

Medycyna tradycyjna i badania naukowe potwierdzają, że warzywa i owoce zapobiegają rakowi

Wpływ odżywania na zdrowie jest bezsprzecznym, udowodnionym naukowo faktem. To właśnie dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz inne instytucje (takie jak American Cancer Society czy American Heart Association) rekomendują spożywanie przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie (około 400 g). [26]

Jak czytamy na stronie WHO, „dieta bogata w owoce i warzywa może mieć niezależny efekt ochronny przed wieloma nowotworami. Regularna aktywność fizyczna i utrzymanie prawidłowej masy ciała w połączeniu ze zdrową dietą znacznie zmniejszają ryzyko raka”. [27]

Istnieje wiele badań, które wskazują, że warzywa i owoce mogą zapobiegać rakowi

Na pewno nie raz zwróciliście uwagę na to, że w artykułach poświęconych poszczególnym warzywom i owocom, praktycznie zawsze natrafia się na informację o tym, że wykazują one właściwości przeciwnowotworowe. Te twierdzenia nie są bezpodstawne – potwierdzają je badania naukowe. To właśnie dlatego takie instytucje jak Światowa Organizacja Zdrowia przyznają, że spożywanie warzyw i owoców jest kluczowe w zapobieganiu raka. Poniżej przedstawiam przykładowe publikacje potwierdzające antynowotworowe działanie wybranych warzyw.

Nie będę zagłębiać się już w ten temat, bo artykuł jest już i tak bardzo długi i wyczerpujący. Podaję linki dla osób zainteresowanych lub wciąż niedowierzających:

Anticancer Potential of Citrus Juices and Their Extracts: A Systematic Review of Both Preclinical and Clinical Studies, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

Cytotoxic effect of the red beetroot (Beta vulgaris L.) extract compared to doxorubicin (Adriamycin) in the human prostate (PC-3) and breast (MCF-7) cancer cell lines, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Effective Medicinal Plant in Cancer Treatment, Part 2: Review Study, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

Phytochemicals of garlic: Promising candidates for cancer therapy, ScienceDirect, sciencedirect.com

Ginger Extract (Zingiber Officinale) has Anti-Cancer and Anti-Inflammatory Effects on Ethionine-Induced Hepatoma Rats, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

Anticancer Activities of Nigella Sativa (Black Cumin), NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

Anticancer effects of sweet potato protein on human colorectal cancer cells, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Evaluation of Effectiveness of Herbal Medication in Cancer Care: A Review Study, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

Fruit and vegetables and cancer risk: a review of southern European studies, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Powyższe publikacje są oczywiście przykładowe. Gdybym chciała zebrać tutaj wszystkie opracowania naukowe potwierdzające antynowotworowe właściwości warzyw i owoców, pewnie zabrakłoby mi życia.

Wybrane publikacje dr Ratha i dr Niedzwiecki w PubMed:

A Specific Mixture of Nutrients Suppresses Ovarian Cancer A-2780 Tumor Incidence, Growth, and Metastasis to Lungs, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

Anticancer Efficacy of Polyphenols and Their Combinations, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Ascorbate supplementation inhibits growth and metastasis of B16FO melanoma and 4T1 breast cancer cells in vitamin C-deficient mice, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Antitumor effect of ascorbic acid, lysine, proline, arginine, and green tea extract on bladder cancer cell line T-24, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

In vivo and in vitro antitumor effect of a unique nutrient mixture on lung cancer cell line A-549, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Progress of Tumor Growth and Metastasis After Inoculation of B16FO Melanoma Cells in Kidney of Female Nude Mice Is Inhibited by a Novel Nutrient Mixture, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Micronutrient synergy – a new tool in effective control of metastasis and other key mechanisms of cancer, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

In vitro and in vivo antitumorigenic activity of a mixture of lysine, proline, ascorbic acid, and green tea extract on human breast cancer lines MDA-MB-231 and MCF-7, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Anticancer effect of lysine, proline, arginine, ascorbic acid and green tea extract on human renal adenocarcinoma line 786-0, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

UWAGA: Jeśli masz jakiekolwiek uwagi do tego artykuły, zapraszam do dyskusji w komentarzach poniżej. Zachęcam także do polubienia mojego konta na Facebooku i obserwowania na Instagramie.

Pozdrawiam,

Ania z bloga Zielona Zasada

Źródła:

1. What Causes Cancer?, Stanford Health Care, stanfordhealthcare.org

2. The contribution of cytotoxic chemotherapy to 5-year survival in adult malignancies, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

3. 30-day mortality after systemic anticancer treatment for breast and lung cancer in England: a population-based, observational study, The Lancet Oncology, thelancet.com

4. Cancer, Our World in Data, ourworldindata.org

5. Leki przeciwnowotworowe powodują rozwój raka – czyli pacjent w matrixie, Medycyna Komórkowa, medycynakomorkowa.com

6. Dr. Rath’s Biography, Dr. Rath Research Institute, drrathresearch.org

7. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 48-49.

8. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 80.

9. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 116

10. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 124-125.

11. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 126-127.

12. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 128-129.

13. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 136-117

14. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 138- 139.

15. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 148 – 149.

16. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 155-159.

17. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 88.

18. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 118- 119.

19. Dr Matthias Rath, dr Aleskandra Niedzwiecki, Zwycięstwo nad rakiem, Wydanie II, 2011, s. 94.

20. Dr Simoncini Full interview About Cancer and Baking Soda, YouTube, youtube.com

21. Candida cz.1 – Grzybnia wewnątrz nas, hipoalergiczni, hipoalergiczni.pl

22. Expression of Matrix Metalloproteinases during Experimental Candida albicans Keratitis, NCBI, ncbi.nlm.nih.gov

23. Research progress of Candida albicans on malignant transformation of oral mucosal diseases, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

24. Candida albicans and cancer: Can this yeast induce cancer development or progression?, PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

­25. Dr Susan E. Brown, Larry Trivieri JR, Przewodnik Odkwaszania organizmu – Wpływ Żywności na Twój Bilans Kwasowo-Zasadowy, Wydanie II, Białystok 2015.

26. Promoting fruit and vegetable consumption around the world, WHO, who.int

27. Cancer, WHO, who.int

Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2020

Polecane artykuły:

Komentarze:

2 thoughts on “Naturalne metody leczenia i zapobiegania nowotworom

 1. zona aturalnymi rzeczami pozbyla,siecw okolo pol roku raka prawej piersi i wezlow, wprawiajac lekarzy w,stan oslupienia, rezonans i usg pokazalo, ze nic nie ma, zastosowalismy ponad 30 metod, sadze ze wszystko pomoglo po troche, w razie pytan mozna pisac piotrekk909@interia.pl

  1. Dziękuję za komentarz. Bardzo cię cieszę, że dzielisz się swoją historią. O takich rzeczach trzeba mówić głośno 🙂 Pozdrawiam serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *