Polityka prywatności

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupu produktów poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:

Anna Demków  z siedzibą w Piekarach Śląskich NIP: 4980271890 REGON: 387988543

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub w celu realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim (zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych), za wyjątkiem firm partnerskich niezbędnych do zrealizowania zamówienia. W tym przypadku podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest hurtownia, z której bezpośrednio wysyłane są produkty (należąca do firmy Progress). Właściciel Serwisu zgodnie z wymogami prawa podpisał z hurtownią umowę o przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać także przekazane innym podmiotom niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym firmie kurierskiej (inPost lub DPD) oraz zewnętrznemu serwisowi płatności elektronicznych: PayNow (należącemu do mBanku).

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zgłoszenia prośby o zaprzestanie przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis zielonazasada.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Serwis może również przetwarzać dane osobowe w celu wysyłania newslettera i innych powiadomień, jednak tylko pod warunkiem, że Użytkownik Serwisu wyraził na to zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych, wyraża się poprzez zaznacznie odpowiedniego pola w formularzu składania zamówienia lub wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednie pole na stronie internetowej i kliknięcie przycisku “Zapisz się”. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnowac z subsrypcji. Opcja rezygnacji z powiadomień dostępna jest w każdym wysyłanym newsleterze. Można także zrezygnować z subskrypcji, wysyłając e-mail z prośbą o usunięcie z listy subskrybentów na adres kontakt@zielonazasada.pl. Rezygnacja z subskrypcji nastąpi w trybie natychmiastowym.

13. Strona Sklepu internetowego Zielona Zasada posiada certyfikat SSL – bezpieczny
protokół szyfrowania komunikacji.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem:

kontakt@zielonazasada.pl